Rydding av kulturlandskap og skjærgårdspark

Kulturlandskapet og skjærgårdsparken gror igjen, og dette ønsker vi gjøre noe med. Vi ber derfor om Lillesand kommune gjennomfører noen enkle tiltak for å ta tak i dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lillesand Venstre og Lillesand Krf har fremmet følgende forslag som vi ber om få behandlet i planutvalget:

Lillesand Venstre og Lillesand Krf ønsker at følgende forslag blir tatt opp i planutvalget som egen sak.
Kulturlandskapet har mange steder i vår kommune grodd igjen – på private og offentlige områder. Lillesand Krf og Lillesand Venstre ønsker at Lillesand kommune skal ta styringen for å hindre ytterligere gjengroing og gjennomføre omfattende rydding der det tidligere var åpne landskap. Vi ønsker at kommunen må vurdere følgende tiltak:
• Stille midler til disposisjon som kan løses inn dersom lag, foreninger og andre rydder opp i utvalgte områder.
• Koordinere arbeidet med ryddingen, som f.eks. å lage en prioritert liste over områder (som skjærgårdsparken)?
• Stille utstyr til disposisjon.
• Undersøke om det finnes statlige midler til dette arbeidet.

Vennlig hilsen,

Karin Kvivik
Planutvalgsmedlem, Lillesand Krf

Petter Natanael Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**