Anne Solsvik på klimatokt!

I dag reiser Unge Venstres leder og Aust-Agder Venstres 2. kandidat på rundtur i Lofoten og Vesterålen. — Dette er en mulighet for å bli bedre kjent med de lokale utfordringene og holdningene til oljeutvinning i dette sårbare område, sier Anne Solsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker et bærekraftig og fornybart samfunn. Det er et samfunn som ikke kan baserer seg på fossil energi i all fremtid.

Anne Solsvik på fylkesårsmøtet

Foto: Jan Kløvstad

– Jeg er stolt av å representere et parti som sier et absolutt nei til utvinning i de såbare områdene Lofoten og Vesterålen, men er opptatt av hva folk sier lokalt. Dette er et område som har et utrolig potensialet innenfor reiseliv, produksjon av fornybar energi og andre næringer, sier Anne Solsvik.

Flere av de store partiene er opptatt av å utvinne olje og gass selv i sårbare områder. Det er ikke bare dårlig klimapolitikk, men også dårlig næringspolitikk. Satsning på fiskerinæring, turistnæring og fornybar energi vil lide av mer oljeutvinning.

– Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er utrolig rike og verdifulle, samtidig er de også svært sårbare. Det er oppvekstområde for flere av våre viktigste kommersielle fiskeslag, er rikt på korallrev og svamp og også hjem til flere viktige fuglearter. Oljevirksomhet vil gi økt belastning på allerede pressede økosystemer. I tillegg gjør utilstrekkelig oljevernberedskap at risikoen ved en eventuell oljeulykke er svært stor, sier Anne Solsvik.

– Vern i Norge har fram til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Venstre vil starte med Lofoten og Vesterålen, sier Anne Solsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**