Bygdestrand på Naudodden

Lillesand Venstre følger opp sitt forslag i planutvalget om å få til en offentlig bygdestrand i Høvåg. Det er mange flotte badeplasser rundt forbi, men det er ingen steder som er tilrettelagt for ulike behov. – Det kommunalt eide området rett ved Naudesund-broa passer perfekt, sier Jens Olai Justvik (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jens Olai Justvik på Naudodden

Jens Olai Justvik på Naudodden

Området Justvik peker på ligger sentralt i Høvåg mellom Breiviga og Naudesund-broa, og herfra ser man bort mot Årsneskilen, Kjerkekilen og Brusund.

– Her kommer det gang- og sykkelsti, området brukes allerede av flere som badeplass og det kreves ikke store kommune tiltak for å legge området bedre til rette for Høvågs innbyggere, fortsetter Justvik.

Venstre spiller forslaget inn til administrasjonen, og håper at området kan opparbeides så fort som mulig. Bortsett fra en sjøbu/badebu er det minimalt med konflikter for å få laget et godt friområde tilpasset ulike behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**