Takk til Linaaeaksjonen

Sandefjord Høyre er forarget over at organisasjoner og enkeltmenneser på idealistisk grunnlag engasjerer seg for byutvikling. Tor Homleid, Venstres medlem i planutvalget i Sandefjord, kommenterer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Leser i Sandefjords blad at politikere i bystyre og planutvalg er opprørt og provosert over "Torvgangens" arbeid for å få til en utvikling i kvartalet nederst i Storgata. Sandefjord Høyres gruppeleder i bystyret går så langt som å si at "det er uhørt at noen er ute og forskutterer og legger føringer for et område som er i privat eie".

Demokratiet er avhengig av engasjement for at det skal fungere — og dette engasjementet må ha et videre perspektiv enn egen lommebok og egen eiendom. Hensynet til den enkelte må balanseres mot hva som er bra for samfunnet for øvrig.

Ildsjeler fra Folkeaksjonen for bevaring av Linaae-kvarteret, Foreningen Gamle Sandefjord, Sandar Historielag, Sandefjord Byforum og Organisasjonen Allgrønn har lagt ned et omfattende arbeid for å synliggjøre muligheter som ligger i dette kvartalet. Stor takk til dere for at dere bidrar til å gi planutvalg og kommunestyre et bedre beslutningsgrunnlag. Uten enkeltpersoners og —organisasjoners engasjement dør folkestyret.

Tor Homleid (V), medlem i planutvalget

 Linaaehagen med Storgata 7, en (potensiell) perle i Sandefjord sentrum.

Linaaehagen med Storgata 7, en (potensiell) perle i Sandefjord sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**