Bekymret for situasjonen ved Nordstrand NAV

Nordstrand Venstre avholdt sitt årsmøte på Nordstrand bydelshus igår. Situasjonen ved NAV Nordstrand ble gjenstand for grundig debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Leder av Nordstrand Venstre Karsten Gjefle orienterte årsmøtet om at NAV Nordstrand har lang ventetid på utbetalinger og at dette vært gjenstand for flere oppslag i media. Flere av årsmøtedelegatene uttrykte bekymring for den lange saksbehandlingstiden.

 Kartsen Gjefle orienterte årsmøtet om NAV.

Kartsen Gjefle orienterte årsmøtet om NAV.
Foto: Jan-Chr. Kolstø

– Situasjonen ved NAV Nordstrand er uholdbar. Folk må få det de har krav på, sier Gjefle

Ber bydelsdirektøren orientere
Årsmøtet ble enig om at leder og Venstres BU-medlem Karsten Gjefle tar kontakt med bydelsdirektøren for å be ham redegjøre for status og utsikter til bedre løsninger ved NAV Nordstrand på førstkommende møte i Helse og Sosialkomiteen tirsdag 23. februar 2009

– Selv om NAV er underlagt departementet er det viktig at også vi lokalpolitikere utøver politisk press får å få fortgang, sier Gjefle til Nordstrands Blad.

– Det er viktig å få på plass akutte løsninger for de som faktisk har rett og krav på utbetalinger så får vi heller se på de langsiktige endringene som må til når krisen er løst, sier Gjefle.

 Jennie Johnsen pekte på behovet for akutte løsninger for NAV.

Jennie Johnsen pekte på behovet for akutte løsninger for NAV.
Foto: Jan-Chr. Kolstø

14- dagers garanti
Gjefle vil ha en behandlingsfrist og garanti for utbetaling av dagpenger.

– Jeg synes at NAV Nordstrand kan sette en behandlingsfrist på f.eks. 14 dager fra de mottar søknad. Hvis ikke søknad er innvilget innen den tid, skal søker automatisk få utbetaling av dagpenger, sier Gjefle og viser til at partileder Sponheim utfordret statsminister Stoltenberg idag i Stortingets på nettopp på en slikt frist for NAV og statsministeren bekreftet at han ville vurdere en slik ordning med behandlingsfrist og automatisk utbetaling dersom fristen oversittes.

– Dette kan være en enkel og ubyråkratisk ordning som kan bidra til at man raskere kan får ryddet opp i den vanskelig situasjonen som mange i dag opplever, sier Gjefle

– Dersom man ikke rekker å behandle søknadene, men må behandle disse i etterkant, får man foreta en endelig avregning da. Det viktigst er at de som har krav på arbeidsledighetspenger, får det raskt. Det er dagens arbeidsledige som bærer den reele konstanden av finanskrisen, sier Gjefle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**