Galskap i Sandefjords blad

I lederartikkel 18. februar går Sandefjords blad til angrep på interessegruppene som arbeider for bevaring av Linaaegården i Sandefjord. Lederen er som et ekko av siste dagers uttalelser fra ordfører og Høyres gruppeleder i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sandefjords blad mener det er galskap å vedta en reguleringsplan for kvartalet Rådhusgata-Storgata-Peter Grøns gate-Museumsgata som ikke har eiernes tilskutning; "Det får da være grenser for å ta seg til rette på annen manns grunn" freser lederen.

Det er bare litt over fire år siden bystyret sist vedtok en reguleringsplan mot eiernes interesser i Sandefjord sentrum. Etter at grunneierne i mer enn 30 år hadde latt Hjertnespromenaden ligge som en parkeringsørken vedtok bystyret høsten 2004 en reguleringsplan som — mot grunneiernes vilje — sikret bevaring av de gjenværende sveitservillaene i Hjertnespromenaden.
— "Setter vi eiendomsretten til side, blir det ingen utbygging", hevdet Ellen Gran (Høyres daværende gruppeleder) da reguleringsplanen ble behandlet i bystyret.
— "Dessverre blir realiteten at området fortsatt vil bli liggende ubebygd og kun brukt til parkering", skrev Høyres nåværende gruppeleder, Anne Gro Olafsen i kommentar i Sandefjords blad etter avgjørelsen.
— "faren er ganske betydelig for at Hjertnespromenaden i overskuelig fremtid fortsatt blir liggende som den gjør i dag", kom det som et ekko på lederplass i Sandefjords blad.

Historien har vist at Sandefjord Høyre og Sandefjords blad tok grundig feil i striden om Hjertnespromenaden, men det ser ut til at læringseffekten av dette er relativt beskjeden. Sandefjords blad står selvsagt fritt til å mene hva avisen vil på lederplass, men avisen bør tenke gjennom om det er hensiktsmessig å kloakkere debatten med å benytte uttrykk som "galskap" og "grenser for å ta seg til rette" om andre aktører i den offentlige debatten.

Tor Homleid (V), medlem i planutvalget

Les lederen i Sandefjords blad.

Linnaae gården, vår 2007
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**