Fullstendig Hurumhei i Sætre

Det skriver Finansavisen i et oppslag 17. februar. Under overskriften “Omstridt tomtekupp for Kiwi” omtales vedtaket i formannskapet i Hurum der flertallet “gir bort” tomten i sjøkanten på Sætre til Kiwi.
Artikkelen ligger ikke på nett og gjengis derfor i sin helhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


TOMTESALG —KJEMPEDEAL FOR BUTIKKJEDE – Fullstendig Hurumhei i Sætre

Omstridt tomtekupp for Kiwi

– Kiwi har fått kjøpe en av Sætres flotteste tomter for 1,8 millioner kroner, uten takst, uten budkamp og ingen spørsmål stilt.

Det er kun lokalavisene Drammens Tidende og Røyken og Hurums Avis samt Venstres representant som har reagert på et tomtesalg i Sætre. Etter at den lokale Kiwi-butikken brant ned i fjor, har debatten rundt tettstedets utvikling blusset opp.

Nå har nemlig formannskapet i kommunen vedtatt å selge en 1,4 mål stor tomt, kun få meter fra bryggekanten, til Kiwi for 1,8 millioner kroner, eller 1.250 kroner meteren. Om det er riktig pris for tomten vites ikke, for tomten er ikke blitt prøvet på det åpne markedet, og det foreligger ingen ny takst.

-Må melke tomten
De som legger til ved Sætre Marina vil dermed risikere å møte tungtransport, melkecontainere og handlevogner kun meter fra båten.
Det er flere aspekter ved tomtesalget som nå vekker reaksjoner. Det regaeres både på prissettingen, på det faktium at alle takster er forkastet, og på hemmeligholdelsen av grunnlaget for transaksjonen.

Marianne Arctander

Marianne Arctander
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Dette er veldig smart, rent forretningsmessig, og jeg har ingen problemer med at Kiwi gjør det de kan for å ordne gunstige avtaler. Det er kommunens behandling av saken jeg synes er hårreisende, sier Marianne Arctander, gruppeleder for Hurum Venstre.

Hun sier hun har flertallet i befolkningen bak seg når hun ikke ønsker en lavprisbutikk på bryggekanten, midt i sentrum, samtidig som flertallet av de folkevalgte altså går for denne løsningen.
– De fleste ønsker ikke en Kiwi-butikk her. Men når man skal ha det, hvorfor ikke melke tomten for det den er verdt, i stedet for å "gi den bort" for 1,8 millinoner, sier hun.

Kommunen vurderer
Det skal ha foreligget flere takster for tomten, av både nyere og eldre dato. Men spriket i takstene var så stort at man valgte å forkaste dem alle, og forhandle seg fram til en skjønnsmessig pris for tomten, som ligger kun få meter unna Sætre Marina.

– Det var milliontall som skilte de forskjellige takstene. Defor valgte man å legge disse til side, og forhandle utfra det man mente var rimelig for området, sier ordfører Anne Hilde Rese (Ap).

– Er det da lov å anta at man har lagt seg på midten, og forhandlet derfra?

– Vi har lagt oss innenfor det man rimeligvis kan kalle midten. Det var et veldig stort avvik mellom tomteprisene, gjentar Rese.
– Vi har videre valgt å unnta takstene fra offentligheten, siden det var så stort sprik mellom disse, men det har vi nå til juridisk vurdering, sier hun videre.

– Begrunnelsen for å unnta noe fra offentligheten kan være å ikke svekke det offentliges forhandlingsposisjon. Men her er avtalen allerede inngått, og da behøver dere vel ikke å verne om det forretningsmessige?

— Nei, det er det vi ser på det juridiske ved.

Geir Stave

Geir Stave
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

At det var så stort sprik mellom to takster, reagerer dessuten Geir Stave, medlem i formannskapet (V), på.
— Jeg finner dette merkelig, og det reiser jo spørsmål knyttet til om takstmenn her har "tilpasset" prisen til sin oppdragsgiver, som da er kjøper eller selger.

Eier fire tomter
Kiwi Sætre brant ned i fjor sommer, og ifølge Arctander var dagligvarekjeden i møte med kommunen om gjenbygging av tomten allerede dagen etter ulykken.

Hun forteller at den aktuelle parkeringstomten nærmest ble utelatt fra planleggingen da kommunen for en tid tilbake vedtok en ny arealstrategi. Årsaken var at den også da fungerte som parkeringsplass for Kiwi-butikken, en butikk som Arctander mener lokalbefolkningen aldri har vært spesielt glad i. Nå etterlyser hun at kommunen bruker arealet på en fornuftig måte, da Kiwi allerede eier en tomt et par hundre meter unna.

Faktisk eier Kiwi Eiendom, som totalt har 52 butikkeiendommer i Østlandsområdet, fire tomter i Sætres umiddelbare nærhet. To av dem ligger relativt usentralt til, mens én ubebygget tomt ligger omtrent 200 meter inn i landet, og har skal det være planen at Kiwi etter hvert skal bygge et eget minikjøpesenter.

– Jeg frykter at de nå vil ha butikk på bryggekanten i noen år, før de flytter over i nye lokaler. Da vil de eie to flotte tomter ved sjøen som de virkeleg kan utnytte, sier Arctander, som mener kommunen heller burde ta denne rollen.

Christopher H. Sandøy
Finansavisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**