Ønsket kystsoneplanen på plass først

I kommunestyret 17. februar ble sak om reguleringsplan for Rødtangen småbåthavn vedtatt. Dette til tross for at kommunens kystsoneplan er under arbeid og skal være ferdig i løpet av året. Flertallet med AP og Frp i spissen ønsket ikke å vente på planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.
Foto: Microsoft

Hurum kommune skal få en helhetlig kystsoneplan på plass i 2009 og mindretallet (Venstre, SV, SP og deler av Høyres gruppe) ønsket derfor å utsette behandlingen av reguleringsplanen til etter dette.

Mange frykter for at en av distriktets flotteste badestrender kan bli ødelagt dersom Rødtangen båtforening få bygge ut småbåthavnen sør på Rødtangen. Planen legger til rette for ca 200 båtplasser. Etableringen av en så stor småbåthavn like ved den langgrunne sandstranda kan forringe vannkvaliteten og øke faren for forurensing i området mener NIVA (Norsk Institutt for vannforskning).

– Venstre ønsker en helhetlig plan på plass først, sa Venstres gruppeleder Marianne Arctander.

Venstres gruppe stemte for SV sitt forslag om å utsette behandling av reguleringsplanen, men forslaget falt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**