Gi ditt bidrag til Venstres valgkamp

Venstre trenger din støtte til et ekstra løft i valgkampen for en ny borgerlig regjering. Ingen bidrag er for små og ingen for store. Bidrag kan gis sentralt, fylkesvis eller til lokallaget direkte, og kan dermed være med å sikre Øystein Haga og Venstre en plass på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gi ditt bidrag til Venstres valgkamp

Gi ditt bidrag til Venstres valgkamp
Foto: Microsoft

Venstre legger vekt på å opptre uavhengig av særinteresser. Derfor tar vi ikke imot bidrag fra lobbyorganisasjoner og bedrifter.

Vår valgkamp er finansiert ved hjelp av bidrag fra enkeltpersoner som har tro på politikken vår. Ditt bidrag er en støtte til Venstre og en ny borgerlig regjering.

Gi ditt bidrag her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**