Fortsatt samarbeid

Styret i Tromsø Venstre har besluttet at de fortsatt vil samarbeide i Tromsøalliansen. – Venstre har en viktig rolle for å sikre stabilitet og gode politiske løsninger i Tromsø, sier Jonas Stein Eilertsen på vegne av styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Plakat Tromsø 07 To på topp

Foto: Venstre

Han mener at Venstre har fått mye politisk gjennomslag gjennom samarbeidet i Tromsøalliansen.

– Spesielt i miljø- og klimapolitikken har Venstre fått mye gjennomslag. Vi har fått en storstilt satsning på el-biler og ENØK-tiltak. I skolepolitikken er Venstres mantra om å satse på læreren blitt adoptert av Tromsøalliansen, og fra høsten av får vi et skikkelig lærerløft i Tromsø, sier Eilertsen.

I etterkant av habilitetskranglen i Planutvalget ba Tromsø Venstre om en time-out for å diskutere det som skjedde.

– Vi er fortsatt kritiske til den prosessen som skjedde der. Det vil gå et løp i forhold til Prostneset og habilitetspørsmål, men det skal ikke berøre samarbeidet i Tromsøalliansen. Venstre vil fortsette å jobbe for en fornuftig utbyggning av Prostneset. Vi har forøvrig hatt god dialog med resten av alliansen hele tiden og spesielt ordfører Arild Hausberg har vært veldig konstruktiv, fortsetter Eilertsen.

Tromsø Venstre påpeker at det er flere store saker i tiden fremover som krever at innbyggerne i Tromsø har stabilitet og forutsigbarhet.

– Det er helt nødvendig å rydde opp i økonomien til Tromsø kommune. Det neste halvåret skal vi også gjøre viktige valg for klima- og skolepolitikken i Tromsø. Da trenger vi Venstre som kan påvirke disse prosessene mot det sosialliberale sentrum, avslutter Eilertsen.

For mer:
Jonas Stein Eilertsen, 480 645 83

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**