Hvordan skal Hurumskolen være i framtida?

Skolebruksplanen «Hurumskolen mot år 2015» er nå ute på høring. Frist for høringsuttalelser er 15. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolestart, barn

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– I planen sier man både noe om innholdet i skolen og om framtidig skolestruktur og det er bra, sier Venstres medlem i Driftsutvalget, Gunn-Torill Homme Mathisen.

Driftsutvalget fikk planen til førstegangsbehandling i sitt møte den 3. februar og vedtok å sende den ut på høring.
– Jeg er spent på høringsuttalelsene, sier venstrepolitikeren, det er jo friske forslag i planen om for eksempel å legge ned både Tofte og Filtvet skole og heller bygge en ny skole. Venstre har ikke konkludert i saken om skolestruktur og er mottagelig for innspill, sier hun.

Du kan lese både saksfremlegget og arbeidsgruppens rapport på kommunens hjemmeside.

Hva syns du om planen? Send dine synspunkt til kommunen. Høringsfristen er satt til 15. mars.

I høringsperioden blir det lagt til rette for å stille spørsmål til administrasjonen.
Tirsdag 3. mars kl. 18.00- 20.00 arrangeres det et høringsmøte. Møtet avholdes på Posthuset, Klokkarstua.

Høringsvarene sendes Hurum kommune, Prestegårdsallen 4, 3490 Klokkarstua,
eller pr. E-post til: [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**