Spørretime / Innbyggerinitiativet

Selv om Songdalen Venstre ikke kom med i kommunestyret ved lokalvalget i 2007, kan vi likevel påvirke politikerne i saker som opptar oss. Venstre vil ha demokrati og la folk flest være med å bestemme sakene som skal taes opp i kommunestyret. Har du en sak du brenner for? Les videre for å finne ut av hva du kan gjøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er 2 ting du kan gjøre:

I forkant av hvert kommunestyremøte har vi spørretime. Det betyr at du sender inn spørsmålet ditt til Ordfører Jonny Greibesland helst senest mandagen før hvert kommunestyremøte. Da får han tid til å forberede et ordentlig svar til deg. Det viktige med denne ordningen er at privatpersoner kan stille spørsmål om ting de lurer på til kommunestyremøtet og Ordføreren eller den han utnevner må svare på det du spør om. Under denne ordningen kan du ikke stille forslag til saker som kommunestyret skal ta opp, men du kan gjøre kommunestyret oppmerksom på saker de burde ta opp.

Innbyggerinitiativ er en ordning hvor innbyggerne i en kommune kan få tatt opp saker i kommunestyret og de kan fremme forslag til vedtak. For å kunne gjøre det er det bestemte regler en må følge. Bl.a. må minst 2 prosent av innbyggerne (eller 300 i kommunen) stå bak forslaget. Hvis du vil fremme en sak for fylket må du ha 500 med deg. Øvrige regler kan du finne her:

Er det noe du lurer på, kontakt Songdalen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**