Lyngvi vil se delegasjonsreglementet i fylkestinget

– Vi er innkalt til en tre dagers samling hvor det på sakslisten kun er to
saker og to høringer til behandling. Det er for lite! Mye tid er satt av
til ulike tema, men saker til behandling glimrer med sitt fravær. Ser vi
flere fylkestingsmøter under ett vil en se at dette er ganske vanlig, sier Venstres fylkestingsmedlem Marianne S. Lyngvi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Marianne Sigurdson Lyngvi, fylkesstyret

Foto: Jan Kløvstad

Ved oppstart av fylkestinget tirsdag i forrige uke tok Venstres
representant Marianne Sigurdson Lyngvi opp hvor få saker fylkestingets
tre dagers møte skulle behandle.

– Uken før var det fylkesutvalgsmøte med 13 saker på sakslisten. Flere av disse
sakene kunne vært behandlet i fylkestinget. Jeg ber derfor om at vi får
en redegjørelse om delegasjonsreglementet. Hva er vedtatt delegert til
fylkesutvalget? Etter redegjørelsen får vi evt. vurdere om vi skal gjøre
noe med dette sa Lyngvi. Fylkestinget sluttet seg enstemmig til Lyngvis
forslag slik at ved neste fylkesting blir en gjennomgang av
delegasjonsreglemente. I tillegg ble en av sakene fra fylkesutvalget
vedtatt behandlet i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**