Øystein Haga: Haster med ny firefelts på E18

Øystein Haga vil ha gravemaskinene i arbeid med ny firefelts motorvei mellom Arendal og Tvedestrand senest i 2014.

– Vi må ha hastverk med å komme i gang, sa Haga da Grimstad kommunestyre i går kveld skulle mene noe om E18 på strekningen mellom Langangen og Grimstad, melder Agderposten i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Saken omhandler stamveinettet i Sør-Norge, og berører ni kommuner i to fylker.

Fylkestinget skal ha saken til behandling i dag.

– Etter manges mening var E18 mellom Grimstad og Kristiansand en av de mest trafikkfarlige veistrekningene på Agder. nå blir det heldigvis historie, og nå må vi ta for oss strekningen Arendal Tvedestrand, poengterte Haga og fikk solid støtte for forslaget sitt om å forsere planene.

Kommunestyret nølte ikke med å slutte seg til anbefalingen om at videre planlegging og utbygging skal skje etter en kombinasjon av konseptet for kollektivtransport og konseptet for utbygging av fire felts vei. Den skal hovedsakelig ligge langs dagens trasé.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**