Nå åpner Venstre-biblioteket!

Drammensbiblioteket begynner med søndagsåpent bibliotek 1. mars. Biblioteket skal holde søndagsåpent i vinterhalvåret mellom 1. oktober og 1. april. – Et Venstre-initiativ er endelig realisert, sier Asgeir Osnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bøker

Foto: Microsoft

Det var Drammen Venstre som foreslo søndagsåpent bibliotek i budsjettbehandlingen til årets
budsjett. – Vi er veldig glade for at dette nå har blitt en realitet. Dette kommer til å øke interessen og besøket til det flotte biblioteket vi har. Spesielt vil dette være et kjærkomment tilbud til småbarnsfamilier som ikke har tid til å gå på biblioteket ellers, sier Drammen Venstres
gruppeleder i bystyret Asgeir Osnes. – Erfaringene fra andre søndagsåpne bibliotek er bl.a. at biblioteket oppsøkes av nye publikumsgrupper, flere besøkende og erfaringene derfra så langt er at dette er et positivt tiltak.

Osnes mener at tilbudet om søndagsåpent bibliotek vil få flere positive ringvirkninger:

– Det vil bidra til økt integrering. Mange fra ulik kuturell bakgrunn bruker biblioteket allerede, og det er blitt et viktig møtested for gamle og unge.
– Det vil bidra til å styrke byens kulturliv.
– Ved at flere barn bruker biblioteket oftere, vil et søndagsåpent bibliotek bidra til at drammensskolen tar et ekstra skritt mot målet om Norges Beste Skole.
– Biblioteket er en viktig brikke for å bygge kompetansebyen Drammen.

Les mer på Drammen kommunes hjemmesider.

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
Nestleder komite for byutvikling og kultur
93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**