Venstrevri i byutvikling

Venstrevri i byutvikling er å arbeide for gode løsninger hvor vi tar hensyn både til gårdeiere, grunneiere, naboer og felleskapets interesser, skriver Sandefjord Venstres Tor Homleid i leserinnlegg sendt Sandefjords blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ellen Grans innlegg om "Venstrevri i byutvikling" avstedkom en stille undring over morgenkaffen i Kamfjordåsen. Ellen Gran mener jeg i mitt innlegg om "Galskap i Sandefjords blad" påstår at Høyre svek grunneierne under arbeidet med regulering av Hjertnespromenaden. Det er ikke riktig.

Det jeg skrev var at bystyret i 2004 vedtok å utarbeide en reguleringsplan for Hjertnespromenaden som sikret bevaring av sveitservillaene. Vedtaket ble gjort mot grunneiernes vilje og mot de fleste av Høyres stemmer i bystyret.

I innlegget viste jeg videre til at Ellen Gran og andre Høyrerepresentanter tok feil når det gjaldt konsekvensene av bystyrets vedtak. "Setter vi eiendomsretten til side, blir det ingen utbygging", hevdet Ellen Gran da vedtaket ble fattet i oktober 2004.
"Dessverre blir realiteten at området fortsatt vil bli liggende ubebygd og kun brukt til parkering", hevdet Høyres nåværende gruppeleder, Anne Gro Olafsen.

Grunneierne inntok heldigvis en annen holdning. Når vi i dag ser ny bebyggelse reise seg langs Hjertnespromenaden er det fordi grunneierne valgte å respektere ønskene om bevaring og utarbeidet en god plan for området i samarbeid med kommunen.

Venstrevri i byutvikling består ikke i villedning og historieforfalskning. Venstrevri i byutvikling er å arbeide for gode løsninger hvor vi tar hensyn både til gårdeiere, grunneiere, naboer og felleskapets interesser.

Tor Homleid (V), medlem i planutvalget

 Sveitservillaene i Hjertnespromenaden er bevart takket være vedtak om kommunal reguleringer. Nye bygg reises på tomten ved siden.

Sveitservillaene i Hjertnespromenaden er bevart takket være vedtak om kommunal reguleringer. Nye bygg reises på tomten ved siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**