Agder Unge Venstre: Rene sprøyter til rusmiddelavhengige i fengsel

Seks av ti innsatte i norske fengsler sliter med rusproblemer. Opptil 10 innsatte deler på èn sprøyte, og andre “oppfinnsomme” sprøyteerstatninger blir flittig brukt. Følgene av dette er bl.a. smitteutbredelse av HIV/Aids, hepatitt B og andre alvorlige sykdommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dagens politikk om at det ikke skal være narkotika i norske fengsler fungerer åpenbart ikke. Det florerer mer narkotika i fengsel enn utenfor. Agder Unge Venstre ser på det som et paradoks at innsatte under statens ansvar ikke får samme helsetilbud som andre. Undersøkelser gjort av WHO viser at utdeling av sprøyter aldri har ført til at de brukes som våpen, ei heller har det ført til økt bruk av stoff. Derimot har utdelingen ført til at fengselet har blitt et tryggere sted å bo i, og et tryggere sted å jobbe i.

Agder Unge Venstre vil derfor:
o Gi narkotikaavhengige i fengsel behandling på lik linje med alle andre, herunder starte utdeling av rene sprøyter i fengsel ved behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**