Foreslår kommunal regulering

Arbeiderpartiet, Venstre og SV vil i bystyremøtet 26. februar gå sammen om å foreslå at hele kvartalet som avgrenses av Storgata, Peter Grøns gate, Museumsgata og Rådhusgata reguleres i regi av Sandefjord kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette er kvartalet med den bevaringsverdige Linaaegården.

Dersom bystyret følger formannskapets innstilling oppheves bystyrets tidligere vedtak om godkjenning av Kristoffersen Invests forslag til reguleringsplan for eiendommen. Eiendommen blir dermed liggende uregulert.

Kvartalet har i dag mange grunneiere — dels med motstridende interesser. Ved å sette i gang en planprosess vil vi oppnå:
– Muligheter for en helhetlig utvikling av kvartalet,
– At alle gårdeiere og grunneiere får mulighet til å fremme sine interesser på like vilkår,
– At føringer fra vedtatte planer (Strategiplanen) og fra overordnede myndigheter (fylkeskommunens innsigelse mot riving av "Linaaegården" og "Skomakerhuset" ivaretas

Utarbeidelse av reguleringsplan i offentlig regi er et viktig redskap for å få til gode løsninger i kvartaler med mange eiere. Flere av sentrumskvartalene er da også underlagt felles reguleringsplaner. Siste eksempel på dette er Hjertnespromenaden, hvor det i 2004 ble vedtatt regulering i kommunal regi — etter forslag fra Ap, SV, Venstre og KrF.

Linnaaehagen1
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**