Sorthe innstilt til stillingen som kulturdirektør i Kristiansand

Rådmann Tor Sommerseth opplyser i Fædrelandsvennen at rådgiver Svein Tore Sorthe er den som er skikket til stillingen som ny kulturdirektør i Kristiansand, og det er riktig å anbefale ham til stillingen. Dermed nådde ingen av de øvrige 10 søkerne, hvorav den ene var kultursjef Jorunn Bøe, frem i denne omgang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstre ønsker et godt samarbeid med kulturetaten i Kristiansand

Risør Venstre ønsker et godt samarbeid med kulturetaten i Kristiansand
Foto: Jan Einar Henriksen

Innstillingsutvalget var enstemmig i sin vurdering og fremmer altså forslag om Sorthe som eneste kandidat til den viktige jobben som kultusjef i Kristiansand kommune.

Innstillingen viser at utvalget er fornøyd med dagens drift av kultursektoren og ikke ønsker endringer i den kommende perioden. Vi ønsker for vår del Kristiansand kommune lykke til med sin kultursatsing og håper at Risør, som en utkant i Agder, kan få til et godt samarbeid med Agders hovedstad fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**