Budsjettparodi i Sandefjord

Behandlingen av budsjettet for Sandefjord er småskitten, antidemokratisk og en parodi, sa Venstres gruppeleder Dag Bjørvik da bystyret behandlet endringer i budsjettet for 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ba om utsettelse av budsjettbehandlingen fordi det skal gå minst to uker mellom formannskapets og bystyrets behandling av budsjettsaker. Nå tok det mindre enn et døgn. Utsettelsesforslaget falt mot Venstre, SV og Arbeiderpartiets stemmer.

Dag Bjørvik

Les oppslaget i Sandefjords blad.

Sandefjord Venstre hadde også ved denne anledningen et eget budsjettforslag, som tradisjonen tro kun fikk Venstres ene stemme. Flertallspartiene beholdt rådmannens forslag til kutt på skolesektoren – mens Venstre og AP/SV i sine forslag hadde fjernet disse kuttene.

Ved budsjettbehandlingen i desember var Venstre det eneste partiet som la fram et alternativ til rådmannens budsjettforslag. Det inneholdt bl.a økte bevilgninger til sosialhjelp for å møte konsekvensene av finanskrisen og økte parkeringsavgifter. Begge disse forhold var nå (med noen justeringer) innarbeidet i alle partienes budsjettforslag.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch hevdet under møtet at “Venstre har ingen innflytelse i denne sal“. Det utsagnet er nok mer en ordførerdrøm enn realiteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**