Drammen Venstre krever nye høyspentledninger lagt i bakken!

EB Nett har fått konsesjon fra NVE til å strekke nye og størrre høyspentledninger i luft nært boliger, skole og barnehage. – Dette vedtaket er veldig negativt for innbyggerne, grunneierne og Drammen sier Venstres gruppeleder Asgeir Osnes som fremmer en interpellasjon for Bystyret 24. mars -09.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre: Interpellasjon om konsesjon til kraftledninger

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

NVE meddelte 16. februar 2009 EB Nett AS anleggskonsesjon for bygging av en ny 132 kV kraftledning fra Bråtan til Bragernes i Drammen kommune i Buskerud. Kraftledningen skal følge søknadens alternativ 1. Det ble samtidig gitt konsesjon til en ny 132 kV kraftledning fra Langum, via nye Grønland transformatorstasjon, til Bragernes. Dette til tross for at blant andre naboer til traseen, grunneiere og Drammen Venstre gikk inn for alternativ 2 som innebar at høyspentledningene i bebygde strøk ville blitt lagt i bakken i steden for i luftstrekk. Dette ville vært en veldig mye bedre løsning både helsemessig og estetisk. Drammen Venstre mener at konsesjonen også er problematisk i og med at den gir EBnett lov til om nødvendig ekspropriere areal som trengs for utbygningen, når alternativene vil medføre minimale kostnader for EBnett.

Drammen Venstre vil derfor stille følgende spørsmål:

Kan komiteleder forsikre at Drammen kommune vil klage på den konsesjonen som er gitt og kreve at høyspentledninger i størst mulig blir lagt i bakken og at tillatelsen til ekspropriasjon blir omgjort?

Vil grave ned høyspenten.

Asgeir Osnes

Foto: Stine Bjørndal Osnes

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
Nestleder komite for byutvikling og kultur
93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**