Kristiansand Venstre oppfordrer et kollektivt næringsliv til å støtte Quart festivalen!!

Vi stiller oss spørrende til hvor lite positiv fokus og støtte Quart festivalen
får av Næringslivet i Kristiansand. Særlig med tanke på hvilken økonomisk verdiskapning
den representerer for byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Foruten klingende mynt i kasseapparatene under selve festivalperioden, har næringslivet nytt godt av Quarten også på andre måter. Festivalen har bidratt til å gi byen vår positiv oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt og har såledees også vært en viktig brikke i merkevarebyggingen. Festivalen har beriket kulturlivet og bidratt til at det er skapt et bilde av Kristiansand som en mer åpen og vital by med muligheter for opplevelser. Dette bildet er «gull verdt» for å tiltrekke nye og viktige målgrupper til landsdelen.

Agder forsknings prosjekt rapport 08/2006 “Quart 06-mer en musikk” viser til en direkte og indirekte økonomisk betydning av Quart 06 på 100.300.000,- og ringvirknings effekter for Kristiansands område på 48.200.000,- (eksl.skatte effekter av lønninger/honorar og ytterligere konsum -effekter av innkjøp av varer,tjenester og forbruk).

Nærlingslivet har ikke tapt “en krone” på tidligere underskudd og økonomisk rot, dette har gått over innbyggerenes skatteseddel. Så av Festivalens historie med flere “nesten havarier” og større eller mindre “grunnstøtinger” har til nå ingen propeller blitt fikset og ingen ny kurs blitt staket ut av dem som virkelig har tjent på festivalen!!!

Kristiansand Venstre oppfordrer næringslivet i Kristiansands regionen til kollektivt å handle for å støtte Quart festivalen og sikre den for fremtiden.

Solveig Nilsen /Kay c. Jørgensen
Leder og nestleder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**