Risør bystyre ønsket å ta ut økt utbytte

Risør kommune ønsker at Agder Energi AS skal beregne aksjonærutbytte for 2008 slik at de første 900 mill + 50 % av det overskytende overskudd tilfaller eierne i aksjeutbytte. Vedtaket kom etter at varaordfører Jan Einar Henriksen på vegne av flertallskoalisjonen fremmet forslaget i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre ønsker uttak av en grønn fornybar milliard i utbytte

Venstre ønsker uttak av en grønn fornybar milliard i utbytte

I eiermøtet for Agder Energi på Byglandsfjord 20.2.2009 ble saken diskutert og medførte følgende referat/vedtak:

Utbytte 2008
I saken vedr. utbytte og kapitalstruktur gav arbeidsutvalget kommunene følgende anbefaling i forkant av eiermøte: Holde fast ved tidligere vedtatt utbyttepolitikk for 2008, dvs 600. mill. + 50% av overskudd ut over dette.

Gjennom debatten ble det fra flere gitt signaler om at kommunene på bakgrunn av det særlig gode resultatet for 2008 vil vurdere om utbytte for 08 skal settes høyere enn hva gjeldene utbyttepolitikk tilsier. Konkret ble det tatt til orde for å benytte samme nøkkel som eiermøte har vedtatt for kommende treårsperiode, dvs. 900 mill. + 50% av overskuddet ut over dette.

I sin oppsummering av saken foreslo AU at det i forlengelsen av eiermøte sendes ut en høring til kommunene, og at kommunene bes gi sin innstilling i dette spørsmålet innen 9. Mars. Dette kan foregå skriftlig/elektronisk via sekretariatet. AU vil deretter videreformidle kommunenes signaler til kommunens valgte representanter i AE-styre.

Bli medlem i Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**