Fiskemottaket i Risør på plass 3. juli 2009

Avtale om bygging av nytt fiskerimottak i Risør ble signert i dag, og allerede onsdag starter Jan Lindal i Lindal Hus AS arbeidet på Holmen. Tirsdag 3.3.2009 ventes det at avtale om etablering av nytt bryggeanlegg blir avklart og dermed er racet om å få oppført det nye fiskemottaket i Risør startet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Onsdag starter forberedelsene for gjenoppbygging av fiskemottaket i Risør

Onsdag starter forberedelsene for gjenoppbygging av fiskemottaket i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Plansjef Sveinung Jørundland er hoppende glad for at avtalen med Lindal Hus AS er inngått og sier alt ligger tilrette for at det nye fiskemotaket på Holmen i Risør skal være klart innen fristen som er satt til 3. juli 2009. Det er også godt å se at et firma med lokal tilknytning har påtatt seg bygging av det nye fiskemottaket i Risør, som dermed også vil fremstå som et godt eksponert utstillingslokale både for lokale arkitekter og byggefirma.

Sørlandets beste fiskemottak
Det nye fiskemottaket vil nå fremstå som det mest moderne mottak på Sørlandet med gode arbeidslinjer for fiskerne, ansatte og kundene. Samtidig ivaretar bygget de stadig strengere krav som kommer fra mattilsyn og andre som skal ivareta de helsemessige aspekt på et fiskemottak.

I forhold til de opprinnelige plantegningene som lå til grunn for bystyrets behandling om utvidelse av aksjekapital, er bygget noe redusert og utbyggingen av 2. etasje er ikke med i første byggetrinn, men fundamentering og røropplegg blir fremført slik at 2. etg. enkelt kan etableres i ettertid og gir selskapet en økonomisk trygghet.

Det var lenge ventet at arkitektene bak utbyggingen på Holmen ville etablere seg i kontorlokalene i mottakets 2. etg. for å få en nær tilknytning til den kommende utbyggingen, men det ser ut til å være uaktuelt nå. Samtidig har det kommet henvendelse fra flere personer som ønsker å kjøpe leilighet i 2. etg på fiskemotaket, men de får smøre seg med tålmodighet for etablering av fiskemotaak innen fristen 3.7.2009 har absolutt fokus nå.

Fiskerne i Risør får nå et funksjonelt og sikkert fiskemottak i årene fremover, og samtidig er det vårt ønske at fiskerne, spesielt de større båteierne, går inn med ny driftskapital i driftselskapet, og på denne måte også sikrer en større forutsigbarhet for driverne av fiskemottaket.

Det ville gagne begge parter og sikre god drift av fiskemottaket i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**