Søgne – en positiv og vennlig ja-kommune ?

Det skal være en selvfølge at kommunens politikere og kommunens administrasjon er til for bygdas innbyggere – og ikke omvendt. Vi skal bli møtt med respekt og forståelse i vårt møte med kommunen vår. Samtidig skal vi ha respekt og forståelse for den jobben både politikere og administrasjon er satt til å utføre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er ingen hemmelighet at enkelte mennesker opplever møte med offentligheten som ubehagelig. Det være seg kommunale og/eller statlige enheter. Slik skal det ikke være.

Vi kan ikke alltid forlange å få det nøyaktig som vi vil, men respekt og høflighet må være til stede på begge sider.

Dersom vi skulle ha en sak der vi er avhengige av kommunens velsignelse, må utgangspunktet være et kommunalt “ja”. Administrasjon og politikere må da selvfølgelig se hen til de hensyn de er forpliktet til å se hen til, men utgangspunktet må alltid være positivt for søker.

Dersom vi opplever at saksbehandler og/eller politikere har “nei” som utgangspunkt, er vi ille ute å kjøre. Da har vi et problem og en stor utfordring. Vi er da kommet i den situasjon at innbyggerne er til for administrasjonen og politikerne – og ikke omvendt.

Det hevdes at vi får de politikerne vi fortjener. Det er tross alt vi som velger dem. Politikerne får den administrasjonen de fortjener. Det er politikerne som skal ha den reelle makten. Tidligere statsminister Oluf Palme sa det slik: “Politikk er vilje til makt”. Hvis ikke politikerne er villige til å bruke den makten de har – ja, hva skal vi da med dem ? Administrasjonen har ikke mer makt enn det politikerne tillater.

Vil det ikke være en god ide om den politiske ledelsen i kommunen vår gjør følgende til sitt slagord: “Søgne – en positiv og vennlig ja-kommune” ?

Kanskje er det på tide å hente fram det gamle Venstre-slagordet: “Mennesket i sentrum”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**