Til kamp mot radikal islam og Frp

Vi betviler sterkt at radikal islamisme blir skadelidende ved at norske moderate muslimer nektes å vise sitt religiøse ståsted ved å nektes bruke hijab i skolen, skriver Ståle Sørensen og Yousuf Gilani i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Siv Jensen hever fanen og går til kamp mot radikal islam, en kamp som ifølge henne selv er like viktig som kampen mot nazismen.

Norge med flagg

Foto: © Dm7en | Dreamstime.com

Vi kan undre oss over hvordan Jensen kan kalle seg liberalist så lenge Frps politikk er en blanding av økonomisk liberalisme og sosialpolitisk autoritær politikk. Fremskrittspartiet er som kjent nektet medlemskap i den internasjonale sammenslutningen av liberale partier (Liberal International) på grunn av deres manglende liberale ideologi. Det norske medlemmet i denne foreningen heter Venstre og Unge Venstre. Fremskrittspartiets liberale ideologi starter positivt i synet på markedet, men stanser der den blir aller viktigst: i synet på enkeltmenneskets iboende rettigheter uavhengig av religion, gruppe og rase.

En liberal ideologi støtter alle, inkludert minoriteters rettighet til å leve ut sine liv utfra sin egen kultur. Fremskrittspartiet har gjort det som sitt varemerke å begrense innvandrereres muligheter til å dyrke sin egen kultur og religion. I Norge har vi religionsfrihet med det så medføres også retten til å praktisere sin religion. Siv Jensen og Fremskrittspartiets kamp mot radikal islamisme og autoritære tankesett er en kamp som vi i Venstre støtter fullt ut. Kampen mot det autoritære, kvinneundertrykkende og udemokratiske tankesettet vi idag finner i store deler av den arabiske verden er en kamp Venstre ønsker å gå i førersetet for å vinne.

Interkulturell dialog

Foto: © Franz Pfluegl | Dreamstime.com

Men i motsetning til Frp tror vi ikke man kan bekjempe en autoritet med en annen, vi tror ikke den radikale islamismen blir mindre eller borte, ved at Frps lokalpolitikere i Oslo nekter muslimer å starte sin egen privatskole. Vi betviler sterkt at radikal islamisme blir skadelidende ved at norske moderate muslimer nektes å vise sitt religiøse ståsted ved å nektes bruke hijab i skolen. Vi tror ikke prestestyret i Iran skjelver ved at Frp i Norge ønsker å innskrenke en rekke demokratiske rettigheter for innvandrere som har flyktet til demokratiet fra det samme prestestyret.

Fremskrittspartiet kjenner fortsatt ikke forskjell på å barbere seg og skjære av seg haka, det er trist, for vi i Venstre kunne trengt en ekte liberalistisk støttespiller i kampen mot autoritære regimer.

Ståle Sørensen og Yousuf Gilani

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**