Felles valgdag truer lokaldemokratiet

I forslaget til nytt stortingsvalgsprogram går Arbeiderpartiet inn for å innføre felles valgdag for stortings- og lokalvalg. Begrunnelsen for dette er at man da kan oppnå høyere valgdeltakelse. Venstre er helt uenig i dette, skriver Gunn-Torill Homme Mathisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Felles valgdag truer lokaldemokratiet

I forslaget til nytt stortingsvalgsprogram går Arbeiderpartiet inn for å innføre felles valgdag for stortings- og lokalvalg. Begrunnelsen for dette er at man da kan oppnå høyere valgdeltakelse.

Venstre er helt uenig i dette. Det er ønskelig å få flere til å gå til stemmeurnene, men da må man heller ta andre virkemidler i bruk. Hurum Venstre har for eksempel tidligere foreslått forsøk med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg da vi mener det kan være med på å revitalisere lokaldemokratiet. Vi tror at med en felles valgdag vil de lokale sakene bli fortrengt av de nasjonale debattene. Over tid vil dette true lokaldemokratiet.

Oppslutningen rundt lokalvalg er i dag lavere enn ved stortingsvalg, selv om deltakelsen økte i 2007. Dersom stortingsvalget blir lagt på samme dag som fylkestingsvalget og kommunevalget, vil trolig interessen for lokalvalget blir ytterligere svekket.

Regjeringsspørsmål vil trolig overskygge kampen for utbedring av Storsandveien, mot nedbygging av strandsonen på Hurumlandet, skolestruktur i kommunen vår, bygging av videregående skole i Sætre. Det er allerede et problem at rikspolitikerne overskygger lokalvalgkampen og med felles valgdag vil dette bli forsterket ytterligere.

For de mindre partiene, som pr i dag ikke er representert på Stortinget, kan det bli enda vanskeligere å synes. Det er all grunn til å tro at partier som Rødt og Miljøpartiet de grønne, ville fått lavere oppslutning med felles valgdag. Mangfoldet står derfor i fare for å forsvinne.

Forslaget om felles valgdag er feil medisin dersom man ønsker å styrke lokaldemokratiet. Jeg oppfordrer derfor Ap i Hurum til å gå imot programkomiteens forslag.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Per Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen,
leder Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**