Boligbygging og levende fellesskap

Det er behov for flere seniorboliger i Asker. Det er også behov for flere boliger for ungdommer — og for en del av dem som arbeider i næringsområdet på Billingstadsletta. Ved å legge til rette for flere aldersgrupper, legger en også til rette for fellesskap mellom generasjonene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Planutkastet for Holmen-Slependen innholder muligheter for god plassering av seniorboliger i kanten mellom næringsarealet på Billingstadsletta og gårdene Torstad og Berger. Beliggenheten er både sentral og fredelig, med "flat" atkomst uten vanskelige, bakkete veier. Her kan det også bli enkel atkomst til Marka — kanskje langs Neselva? Neselva skal føres fram i lyset som den perlen den er i området.

Næringsområdet på Billingstadsletta skal utnyttes bedre, det er ønske om å få flere arbeidsplasser her. Det er også et sterkt ønske fra kommunens side om at det her skal skapes arbeidsplasser som er interessante for askerbøringer. Flere "kortreiste arbeidsplasser" vil dempe presset på trafikksituasjonen.

Eldfrid Hovden

Hvorfor ikke åpne for flere aldersgrupper i boligbyggingen i de områdene som anses egnet for seniorboliger? Like lite som vi ønsker innvandrergettoer — ønsker vi heller ikke eldregettoer! Den nye plan- og bygningsloven har en formålsparagraf om universell utforming av boliger. En blanding av ungdommer, "single", aleneforeldre, familier, rullestolbrukere og seniorer — kan bli et levende lokalmiljø. Leiligheter i forskjellige størrelser kan gi passende tilbud til et bredt spekter av beboere.

Ved å legge til rette for flere aldersgrupper, legger en også til rette for fellesskap mellom generasjonene. Kanskje aleneforeldre og innvandrerforeldre kan finne en bestemor eller bestefar til barnet sitt? Kanskje en senior kan finne mening i å hjelpe et skolebarn med lekser? Kanskje en skoleungdom kan tjene lommepenger med å støvsuge og vaske for en senior? En variert alder blant beboerne kan gi mange muligheter for fellesskap!

Eldfrid Hovden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**