Bli medlem

Du er velkommen som medlem i Venstre. Venstre er et parti i vekst og har nå over 7000 medlemmer. Du finner sannsynligvis ikke et parti hvor du er enig i alt, men med et sosialliberalt ståsted er du velkommen til å delta i Venstre, til å la din stemme høres, til å få informasjon, og til å påvirke vedtakene som fattes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre trenger flere unge medlemmer

Venstre trenger flere unge medlemmer
Foto: Jan Einar Henriksen

Vil du hjelpe Venstre med å vinne valget?
Du kan bidra til et godt valg og gjennomslag for Venstres politikk. Vi trenger din hjelp, og her finner du ut mer om hvordan du kan delta.

Meld deg inn
i Venstre!

Venstrelogo

Foto: Venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**