Er kunsten i kommunen registret?

Venstre spør i kommunestyre 11. mars om vi vet hva vi eier, og om det er sikret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål i kommunestyret 11.3.09

Kunst i kommunal eie

De siste dagene har blitt preget av nyheten om tyveriet av Lucas Cranach’ d.e. «La de små barn komme til meg» fra Larvik kirke. Det er selvfølgelig en tragedie at vi har mistet kunstverket som vi kanskje frem til nå ikke har verdsatt så høyt som kunstmarkedet ellers. En ting er sikring, en annen ting er forsikring. Her har begge deler manglet.

Kamera

Den 30. april vedtok kommunestyret at all kunst i kommunal eie skulle registreres. Verdiene er betydelige. Denne registreringen er en forutsetning for at forsikring skal kunne betales ut ved tap pga. brann, tyveri eller annet. Arbeidet ble estimert til 450.000 som ble bevilget.

Dessverre falt disse midlene bort i rådmannens forslag til budsjett og ble ikke tilbakeført under budsjettprosessen.

Så der står vi.

Spørsmålet fra Venstre er:

Ser kommunen at denne registreringen av kunst i kommunal eie er så nødvendig at forslag om nødvendige midler blir fremmet i første tertialrapport?

Hallstein Bast
Gr. Leder, Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**