Forsvarssamarbeid i Norden

På fylkesårsmøtet i Akershus Venstre fikk Roger Axelsson tilslutning til at Akershus og Oslo Venstre bør behandle et felles forslag on nordisk forsvarssamarbeid før Landsmøtet i Stavanger i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Norske ungdommer forventes å risikere liv og helse for nye NATO-medlemmer, men ikke for våre naboland Finland og Sverige.

Den svenske regjeringen har uttalt at den ikke vil forholde seg passiv om et naboland skulle bli angrepet, og har dermed endret sin sikkerhetspolitikk.

Tiden er kommet til å ta i mot den svenske regjeringens invitasjon, og erklære at Norges sikkerhetsgaranti selvfølgelig gjelder våre nordiske EU-naboer Finland og Sverige, så vel som de nye Natolandene i Baltikum, Sentral og Øst-Europa.

Et slikt politisk skritt innebærer et politisk tettere forsvarssamarbeid med våre nordiske naboer som er EU-land men ikke NATO-land.

Akershus Venstre bes ta kontakt med Oslo Venstre for å utarbeide et forslag til uttalelse til Landsmøtet. Forsvarspolitisk forum, som er et utvalg under Oslo Venstre der også Akershus-medlemmer deltar, kan få oppdraget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**