Medlemsmøte om klimaplanene

Sandefjord Venstre arrangerer medlemsmøte om utkast til Klimaplan for Sandefjord kommune.
Møtet holdes mandag 16. mars klokka 18:30 (til 20:30) i Vista Analyses lokaler i Thor Dahls gate 1.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi gjennomgår klimaplanen — og vurderer behov for og innhold i en uttalelse til planen fra Sandefjord Venstre.

Klimaplanen er lagt ut på Sandefjord kommunes nettsider og kan lastes ned derfra. Du kan også få kopi av planen ved henvendelse til Tor Homleid (93 42 48 06).

Klimaplanen har blitt til etter initiativ fra Sandefjord Venstre, det er derfor viktig at vi forsøker å bidra til at den blir målrettet og handlingsorientert.

Vi sees på mandag.

Planeten vår, jorda, kloden
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**