Revisjon av Grunnloven i Venstres program

Venstre må ta initiativ til å modernisere Grunnloven i tide til 200-årsjubileet 17. mai 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


På Akershus Venstres årsmøte foreslo Roger Axelsson at Sentralstyret i Venstre bør starte arbeidet med temaene som må moderniseres.

For drøyt 100 år siden var Venstre også kjent som Grunnlovspartiet. Den 17. mai 2014 bør Stortinget samles på Eidsvoll Verk, og vedta en modernisert Grunnlov.

Denne Grunnloven bør inneholde en norsk “Bill of Rights” som sikrer enkeltmenneskets rettigheter.
Tredelingen av makten bør revitaliseres. Kongen, Stortingspresidenten og Høyesterettsjustitiarius er lederne for den Utøvende, den Lovgivende og den Dømmende makt. Grensene mellom disse er blitt utydelige.
Det er vanskelig å kritisere "diktatoren på livstid" Hugo Chavez ettersom vi selv har en "President” på livstid, og som attpåtil er født inn i embedet.
Den norske kirke skal fortsatt ha en sterk stilling, men staten trenger ikke en statsreligion.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**