Spesialundervisning og situasjonen i PPT i dag

Spørsmål til ordføreren: Hvordan ligger vi mht ventelister for sakkyndig vurdering, antall og ventetid?
Er PPT kommet over i en fase hvor de kan sette systemrettet fokus på skolene?
Personalsituasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ingvild Tautra Vevatne

Ingvild Tautra Vevatne
Foto: Jan Harsem

Voksenopplæringen

Med slagordet “The big Read” markeres årets aksjonssuke/Global Action Week 2009 i april , nasjonalt og internasjonalt. Det er analfabetisme også i Norge, og det er derfor mange voksne står på utsiden av samfunnslivet.
Voksne har lovfestet rett til opplæring.

Har rådmannen tenkt at dette skal markeres i Asker, f.eks som en informasjon om saken og om hvilke rettigheter voksne har?

Venstre

Ingvild Tautra Vevatne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**