Fylkessekretær for Vest-og Aust-Agder Venstre

Aust- og Vest-Agder Venstre skal i fellesskap ansette en fylkessekretær i 40% stilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


En felles fylkessekretær er en del av Venstres ambisjoner om ETT Agder. Hovedoppgavene i stillingen er organisasjons- og informasjonsarbeid. Dette innebærer blant annet valgkamparbeid, administrasjon av kontoret, forberedelse av møter, oppfølging av lokallag, rekruttering og informasjonsarbeid opp mot medlemmene. Det er viktig med god kjennskap til Venstre.

Lønn og tilsetting etter avtale. Søknadsfrist: 3.april

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes:

Fylkesleder i Vest-Agder Venstre
Emil Pedersen
Setesdalsveien 66a
4617 KRISTIANSAND S

Mer informasjon: Henv. Emil Pedersen, tlf. 38020214 el. 90788361

Venstres logo

Foto: Venstre

EP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**