Null skatt på frivillighet

Det blir feil når næringslivet og kommunene får refundert momsen på sine innkjøp, mens de frivillige organisasjoner samlet sett sitter igjen med en momsbelastning på rundt 1 milliard kroner. Bli med på Facebook aksjon “Null skatt på frivillighet”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Alle kan gjøre noe for noen

Alle kan gjøre noe for noen
Foto: Jan Einar Henriksen

“Ingen kan gjøre noe for alle, men alle kan gjøre noe for noen” uttalte president Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors da han forleden besøkte Risør. En fin formulering som samtidig peker på de mange frivillige, som hvert år utfører en meget viktig samfunnsnyttig tjeneste.

Spørsmålet blir da “er det riktig at frivillige organisasjoner ikke får refundert momsen på den frivillige del av sin virksomhet, mens næringslivet og kommunene får refusjon på ellers like innkjøp? Er det riktig at f.eks et hjelpekorps må betale 25 % mer for en snåscooter enn et høyfjellshotell?

Svaret er innlysende for alle oss som opp gjennom årene har bidradd med frivillig innsats via ulike lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner. Vi vil ikke ha skatt på vårt frivillige arbeid!

Null skatt på frivillighet
Vår klare oppfordring til alle frivillige, uansett politisk ståsted, organisasjonstilhøringet, nasjonalitet, kjønn, religion eller legning: Bli med på Facebookgruppen “Null skatt på frivillighet .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**