Retretten = Sosialt Entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap handler om å bryte fastlagte vaner og mønstre og gjennom nytenking finne unike løsninger på komplekse problemer. I den hensikt at endring skal bidra til å gjøre tilværelsen bedre for mennesker som trenger et tilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg besøkte Retretten i Askim 5.mars sosialt entreprenørskap i praksis. Retretten åpnet 13. januar hvor de så langt holder åpent 2 dager i uken. De er lokalisert i Frivillighetssentralrenslokaler med støtte i fra Askim Kommune. Her møtte jeg mennesker som på frivillig basis som hadde åpnet et fantastisk tilbud til tidligere rusmisbrukere og deres pårørende. Tilbudet er rusfritt og gratis. Så langt har de hatt 170 besøk og gitt 129 akupunkturbehandlinger.

Mange av oss tenker at rusmisbrukere og deres pårørende er alle andre steder en i mitt nærmiljø. De fleste distanserer seg og tenker dette tar kommune og stat hånd om. Realitetene er at de fleste som kommer seg ut av sitt rusmisbruk skal fortsette sine liv i vårt nærmiljø. Mange blir møtt med skepsis og andeledelhet, det er mye stigma i by og bygd. Mange føler de må bevise gang på gang at de er som ” oss “.
Retretten er tilbud til både pårørende og tidligere rusmisbrukere hvor man kan stikke innom for å slå av en prat uten å måtte bevise noe, men rett og slett senke skuldrene for å trekke pusten i en tøff hverdag. Retretten er en brukerorganisasjon som møter rusmisbrukere og deres pårørende uten moralisme men med mye kunnskap om livet i og etterkant av rusavhengighet.

Sosialt entreprenørskap har svært ofte vært i forkant når samfunnsoppgaver skal løses.. Krisesentrene har gjort det, ruskollektivene har gjort det, sos barnebyer har gjort det – Nå gjør Retretten det , måtte de bli møtt med anerkjennelse og et godt samarbeid fra kommunene i Indre Østfold.

Rita Sletner, Stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**