Teater Innlandet ble vedtatt i felles fylkesting mellom Hedmark og Oppland på Biri 19. mars 2009

Hedmark Venstres innlegg i saken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Østlandsforskning har på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet nylig gjort en undersøkelse av kulturnæringene i Norge

Rapporten viser at i 2007 sto disse næringene for nesten 4 % av den totale sysselsettingen i Norge, noe som innebærer at den er på omtrent samme nivå som hotell- og restaurantvirksomhet.

Det er store variasjoner i sysselsettingsveksten mellom fylkene. Sogn og Fjordane ligger på topp med sysselsettingsvekst på litt over 33 % i perioden 2002-2007.

I samme periode hadde Oppland kun en sysselsettingsvekst på 1,2 % i sine kulturnæringer

Det er lenge siden denne saken bare dreide seg om teater .

Teater Innlandet-saken har blitt en symbolsak og utfallet av denne saken vil være meget avgjørende for om våre 2 fylker kan samarbeide om noe som helst

Også denne saken har en faglig side og en politisk side — og som avgåtte dir for Sykehus Innlandet sa:

“Det må gå galt når fagfolk opptrer som politikere og politikere som fagfolk ”

Det faglige rådet som gis i Lossius utvalgets utredning er klar:

Det å etablere et felles ” Teater Innlandet ” vil gi flere teaterforestillinger med en høyere kunstnerisk kvalitet i begge fylkene

Jeg ser at den politiske prosessen har vært vanskelig og skygger for at dette er et bra forslag

Initiativet til et felles teater kom fra Kulturminister Trond Giske under valgkampen i 2007
Og la også penger påbordet for å få utredet dette

Dette initiativet kom altså veldig ovenfra og ikke nedenfra
Ideelt sett bør jo ideene strømme oppover og ikke motsatt .

Men med så lite tillit som det er mellom våre 2 fylker, er det ikke så overraskende at ideen kom utenfra

Og når det nå foreligger et forslag som vil gi befolkningen i både Oppland og Hedmark et mye bedre tilbud både innenfor dans og teater — da bør vi si ja til dette

Så får heller de som synes at det største problemet for Oppland er Hedmark, finne seg andre saker for å markere seg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**