Venstre ønsker å reduse restansene på byggesøknader i Risør

Risør kommune bør i tiden fremover prioritere behandling av byggesaker fremfor å promotere universell utbygging eksternt uttaler varaordfører Jan Einar Henriksen (V). Ved å fjerne restansene på byggesøknader vil kommunen raskt og effektivt bidra til å sikre lokale bedrifter oppdrag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Koalisjonen sikrer nødvendig byggetillatelse uansett politisk tilhørighet.

Koalisjonen sikrer nødvendig byggetillatelse uansett politisk tilhørighet.
Foto: Jan Einar Henriksen

For Venstre er det viktig å sikre sysselsetting innen anleggsbansjen i Risør. Vi mener Risør kommune lett kan bidra med raskere behandling av byggesøknader. I dag er restansene for byggesøknader alt for høye og vi vurderer fortløpende om vi skal pålegge rådmannen en tidsfrist for ferdigbehandling av sakene.

Eksten bistand
Slik det er i dag kan det lett virke som om innstillinger i byggesaker ikke er samkjørt med det politiske flertall og det skaper på sikt uakseptable samarbeidsforhold, unødvendig inngripen fra Fylksmannen og lang ventetid for søkerer. I verste fall vurderer vi å sette bort behandlingen av byggesøknader, som ikke behandles innen en akseptabel tidsfrist, til eksterne aktører med nødvendig kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**