Ap og Frp lar Kiwi få styre utviklingen i Sætre

Et nedslående møte i Plan- og utviklingsutvalget 17. mars resulterte i at flertallet ved Ap og Frp klubbet gjennom alle klagene til Kiwi. Arealstrategien for Sætre ble fraveket på nær sagt alle punkter og det kan virke som arealstrategien nå er lagt død og er begravet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Ap og Frp evner ikke å løfte blikket og har ingen visjoner. De lar Kiwi styre utviklingen av Sætre.

Ap og Frp evner ikke å løfte blikket og har ingen visjoner. De lar Kiwi styre utviklingen av Sætre.
Foto: Roar Sollied

Det var kanskje et lite lyspunkt at Høyre og SV endelig begynte å ta til motmæle, men det var lovlig sent.

Venstre har vært det eneste partiet som har gått imot planene til Kiwi, men Geir Stave argumenterte forgjeves imot å gi Kiwi medhold på sine klager.
Frp, med AP på slep, lyttet ikke til motforestillingene.

Dette er det sørgelige resultatet av vedtaket:
1. Det blir nå et stort sammenhengende forretningsbygg fra Losen til Øraveien med forblendede vinduer og 10 leiligheter på toppen. Øket mønehøyde/gesimshøyde på 1,5m over den vedtatte arealstrategien for Sætre. Bygget blir like høyt som Losen og sperrer all synlighet av Losen fra sjøen. All biltrafikk vil gå langs bryggeveien, Øraveien. Resten av området blir bare parkering.

2. Kiwi-bygget blir trukket 3 m nærmere Sætrealléen og Sætregården, kun 2 m fra gangveien. Med tanke på at dette blir hovedveien for gående mot sjøen, så er det trist å tenke på at kommunen har godtatt Kiwis ønske om å trekke Kiwi-bygget nærmere Sætregården.

3. Bruken av butikklokalene som dagligvaresenter er i praksis nå permanent låst så lenge KIWI vil. Det kan ikke gjøres noen bruksendringer før etter 12 år. Dette er i konflikt med arealstrategien. Arealstrategien for øvrige områder av Sætre sentrum faller bort som følge av vedtaket.

4. For at de 10 leilighetene skal ha nødvendige uteplass, lekeområder i følge loven etc, vil man ta deler av grøntområdet tilhørende Sætregården til dette, eller overlate til kommunen å finne tilfredsstillende uteplass. Det bemerkes at Kiwi Eiendom ikke eier Sætregården. Rundt dagligvaresenteret blir det bare asfalt.

Tilhørere ble provosert av å høre leder i Plan- og utviklingsutvalget, Trond Røed (Frp), forsikre om at alt er innenfor den vedtatte Arealstrategien for Sætre sentrum. Det stemmer ikke. Det er dessverre i realiteten nesten ingen ting igjen av de vesentligste føringer som ble lagt i arealstrategien.

– Dette er et trist og historisk vedtak som alle får smake den bitre frukten av etter hvert. Kiwi fikk det akkurat som de ville. Det sørget det Ap og Frp for, sier Venstres Marianne Arctander, Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**