Dårlig politisk analyse av Drammens Tidende

Undervurder aldri sentrumspartiet Venstre, skriver stortingskandidat Ulla Nordgarden i sitt tilsvar til Drammens Tidende sin analyse av det politiske landskapet i Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lørdag 14 mars analyserer Drammens Tidende det politiske landskapet i Buskerud, ut fra forrige stortingsvalg og de meningsmålingene som har vært gjennomført denne vinteren. Analysen er dessverre beheftet med betydelige mangler siden bl.a Venstre og KrF overhode ikke er nevnt i artikkelen.

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: privat

Dette er ganske merkelig, siden de siste meningsmålinger viser at Venstre er vedvarende større enn både Sp og KrF, og i noen tilfeller også SV, i mange av målingene som har vært utført det siste året. Aftenpostens partibarometer viser at Venstre, med unntak av to måneder, har større oppslutning enn Sp fra januar 2008 til mars 2009. I 9 av 15 måneder er Venstre større enn KrF. Dersom den gode trenden for Venstre holder seg, tar Buskerud Venstre utjevningsmandatet fra Sp og Lundteigen. Det er heller ingen umulighet å kapre et sikkert mandat for Venstre på bekostning av SV og Magnar Bergo. Dermed holder ikke DT’s analyse, hvor det stort sett diskuteres hvilket rød-grønne parti som kaprer de siste mandatene. Undervurder aldri sentrumspartiet Venstre.


Ulla Nordgarden, stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**