Dårlig Marka-håndverk fra regjeringen

Venstres Gunnar Kvassheim mener det hadde vært fullt mulig å samle bred støtte til Markaloven. — Venstre vil ha en Markalov, men det forlaget som nå ligger til behandling er uklart og inneholder ikke det miljøvernministeren sier at loven inneholder, uttaler Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Aftenposten skriver onsdag at Markaloven har skapt strid innad regjeringen, og særlig i Arbeiderpartiet.

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

—Jeg tror grunnen til det er at ytterpunktene i norsk politikk når det gjelder vernesaker, Senterpartiet og SV, sitter i samme regjering. I vernesaker snekrer den sammen kompromisser som er så skjøre at de ikke våger å foreta de minste endringer. Dermed fremstår Regjeringen som handlingslammet i forhold til nye innspill og endringer, sier Kvassheim til Aftenposten.

-En betydelig svakhet ved loven er at det er uklart hvordan de områdene i Marka som allerede er vernet etter naturvernloven, skal forvaltes. Og når Erik Solheim sier at vi ikke må ta lovteksten bokstavelig, men tro ham på hans ord, så blir det patetisk. Loven skal gjelde lenge etter at han har gått av som miljøvernminister. Enkelt sagt ønsker vi oss en lov som er slik som statsråd Solheim sier at loven skal forstås, og da er det behov for flere presiseringer som går på lovens formål, forholdet til andre verneområder og hvilke tiltak som skal være uproblematiske i eksisterende bebyggelse og næring i marka, legger han til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**