Forsvarer strøkservitutter

– Byrådet respekterer ikke privat eiendomsrett, sier Ola Elvestuen. Regjeringen har foreslått at kommunene skal gis myndighet til å fjerne negative servitutter på fast eiendom. Byrådet i Oslo støtter forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

— Strøksservitutter har dessuten stor betydning for byutviklingen i mange boområder, særlig med hensyn til grønne verdier og bevaringsverdier, sier Elvestuen. – Slike bestemmelser skaper forutsigbarhet for grunneierne i et område. Det blir feil at kommunen skal kunne fjerne dem med et pennestrøk.

Byrådet vil ha myndighet til å fjerne såkalte negative servitutter, blant annet strøkservitutter. Servitutter er særlige rettigheter til en eiendom. I Oslo er mange tusen eiendommer belagt med servitutter. Det innebærer som regel at det er inngått en privatrettslig avtale om utnyttelsen av eiendommen da den ble utparsellert, eller på et senere tidspunkt.

— Venstre la i byutviklingskomiteen frem et alternativt forslag, hvor vi går imot at planmyndighetene ensidig skal kunne fjerne servitutter i og med reguleringsplan. Med en ensidig fjerning av servituttene griper man inn i et privatrettslig forhold til gunst for en part. Frp støttet vårt forslag i komiteen. Vi er forundret over at Høyre går inn for en slik inngripen i den private eiendomsretten. Her tror jeg det vil skje ting før saken kommer til bystyret, sier Elvestuen.

Les mer i Ullern Avis Akersposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**