Nytt grøntområde i Gamlebyen

Etter forslag fra Venstre blir det nå etablert et nytt friområde i krysset Dyvekes vei/Konows gate/Inges gate. – Vi skal ha mer grønt i Oslo, ikke mindre, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

– Venstre har kjempet for vern av eksisterende friområder mange ganger, sier Elvestuen. – Denne gangen var det nødvendig å gå motsatt vei.

Saken ble behandlet i bystyrets møte i februar. Her er forslaget fra Venstre, som fikk flertall i bystyrets behandling:

PRIVAT FORSLAG FRA GURO FJELLANGER (V) OG OLA ELVESTUEN (V)
VEDRØRENDE ETABLERING AV NYTT FRIOMRÅDE I GAMLEBYEN

Bakgrunn:

Venstres bystyregruppe viser til at det er et stort behov for flere friområder i deler av Gamlebyen.
Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo vedtok i sitt møte den 12.12.2006 (sak 196) enstemmig å be
bystyret gi Friluftsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i oppdrag å omregulere de
kommunale eiendommene i krysset Dyvekes vei/Konows gate/Inges gate fra boligformål til
friområde samt sikre opparbeidelse av tomten til friareal/balløkke av tilfredsstillende størrelse og
kvalitet.

Venstres bystyregruppe vil på denne bakgrunn be byrådet igangsette et reguleringsarbeid på den aktuelle tomten slik at friareal og balløkke kan bli opparbeidet. Det forutsettes at bydelsadministrasjonen og bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo blir orientert om fremdriften i planarbeidet, og at det legges opp til et universelt utformet friområde som skal være tilgjengelig for alle og som blir godt tilrettelagt for barne- og ungdomsaktiviteter.

Guro Fjellanger (V) og Ola Elvestuen (V) fremmer følgende private forslag:

Byrådet bes igangsette et reguleringsarbeid for de kommunale eiendommene i krysset Dyvekes
vei/Konows gate/Inges gate fra boligformål til friområde samt sikre opparbeidelse av tomten til
friareal og balløkke av tilfredsstillende størrelse og kvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**