Passivt av byrådet

Toril Berge er ikke fornøyd med Oslo kommunes gjennomføring av “Narkotikaprogram med domstolskontroll”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Dette lykkes de bedre med i Bergen, som er den andre prøvekommunen, sier Toril Berge. – Der fremstår prosjektet som en samlet dugnad mellom domstoler og kriminalomsorg, kommune og helsevesen, der formålet er rehabilitering av den rusavhengige både fra kriminalitet og rus. “Drug courts” tar kriminalitet hos rusavhengige på alvor, og angriper alle sider av problemet – ikke bare kriminaliteten. Venstre mener dette er veien å gå.

Berge har stilt spørsmål til helse- og velferdsbyråden om programmet. Svaret fra byråden har gjort henne enda sikrere på at det må ryddes opp. Byråden skylder nok en gang på alle andre – i stedet for å ta tak i utfordringene selv.

Det følgende er sitert fra svaret fra byråden:

Opplysninger om status
Senteret har mottatt 10 dommer i 2006, 13 i 2007 og 10 dommer i 2008. 2 domfelte gjennomførte
og avsluttet programmet i 2008. Av de 33 som har startet opp i programmet har 11 personer avsluttet på grunn av ny kriminalitet eller andre brudd på vilkår. Det er bare 2 domfelte som har gjennomført programmet. Det er imidlertid grunn til å kunne anta at opp mot 50 % av deltakerne ikke vil gjennomføre programmet.”

– Nå må byråden ta et lederansvar og rydde opp i problemene innenfor dette prosjektet, understreker Toril Berge.

Toril Berge på Ammerud

Foto: Linn Beate Kaald Thoresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**