Venstre er bekymret for barnehagesituasjonen i Arendal

Anne Solsvik tok opp barnehagesituasjonen under komiteemøtet den 19. mars. Venstre er bekymret for barnehagedekningen i Arendal. — Vi når ikke full barnehagedekning og mangler økonomi for å sikre nok faglig kompetanse for barnehagene. Dette vil gå ut over de minste, sier Anne Solsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er bekymret for hvordan Arendal kommune skal oppnå full barnehagedekning.

Anne Solsvik på fylkesårsmøtet

Foto: Jan Kløvstad

– Nå har vi gitt dispensasjonsmulighet i 2008 og gjentar det i 2009 fordi vi ser at vi ikke får til full barnehagedekning, sier Anne Solsvik.

– I Arendal har vi vært veldig avhengig av de private barnehage utbyggerne for å sikre utbygging. Nå står vi i en finanskrise og forutsigbarheten blir tøffere å få til for barnehagene i Arendal.

Forslag om dispensasjon fra netto lekeareal ble fremmet og fikk flertall. – Dette gir muligheten for flere barn til å få barnehagedekning, men presset fra denne regjeringen på barnehagedekning blir ikke fulgt opp med midler til oppgaven. Barnet som skulle bli den store vinneren står igjen som taperen, sa Anne Solsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**