Verdige miljøprisvinnere

Finn Dale Iversen og Evelyn Romer Iversen fikk i går Hurum Venstres Miljøpris for 2009. Ekteparet fikk prisen for sin mangeårige innsats for å skape økologisk bevissthet blant elever i Hurum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Finn Dale Iversen og Evelyn Romer Iversen .Vinnere av Hurum Venstre sin miljøpris 2009.

Finn Dale Iversen og Evelyn Romer Iversen .Vinnere av Hurum Venstre sin miljøpris 2009.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Ekteparet bor på gården Bergsmyrene på Kana som drives etter økologiske prinsipper. Dale Iversen var en av de første som startet opp med økologisk jordbruk i Norge den gang i 1975.

I senere år har elever fra skolene i Hurum brukt gården som en alternativ læringsarena. På Bergsmyrene er en del av filosofien at praktiske ferdigheter er viktig for at man senere skal kunne tilegne seg teoretisk kunnskap.

Prisen ble delt ut på det åpne miljømøtet til Hurum Venstre i grendehuset på Verket; Fjordhuset. Prisen består av et diplom og en akvarell malt av den lokale kunstneren Olav Grimstad. Motivet på akvarellen er fra Rødtangen.

Prisen ble overrakt av leder i miljøpriskomitéen Geir Stave og leder i Hurum Venstre Gunn-Torill Homme Mathisen. De glade og stolte vinnerne orienterte mer om sitt arbeid med barn på gården.

I begrunnelsen for prisen sa komitéen dette:
“Finn Dale Iversen og Evelyn Romer Iversen får prisen for sin mangeårige innsats for å skape økologisk bevissthet blant elever i Hurum. Barna som får muligheten til å ha arbeid på gården som en del av sin skolegang, lærer å bli glad i dyr, natur, miljø og gårdsdrift. Elevene må arbeide i fjøset, plante, luke, fôre kyrne og stelle hestene.

De får bruke sine praktiske ferdigheter og for barna gir det glede og inspirasjon. Mange av Hurums elever har gjennom dette lært å sette pris på samspillet mellom dyr, natur og mennesker”.

Bredo Berntsen

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Etter utdelingen holdt kveldens gjest, Bredo Berntsen, et interessant innlegg om det truende artsmangfoldet i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**