Alarmerende om frafall i den videregående skolen

Etter forslag fra Gunn Norbakk vedtok styret i Vest-Agder Venstre 18.mars denne uttalelsen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styret i Vest-Agder Venstre er sterkt bekymret over over at 1 av 3 elever i den videregående skolen ikke oppnår studie- eller yrkeskompetanse. På enkelte studieretninger er det bare 30% som består. Verst stilt er de yrkesfaglige studieretningene.

Venstre mener at det må settes inn en rekke tiltak for å få flere til å fullføre videregående utdanning. Venstre peker spesielt på tre tiltak for å få bukt med problemet. For det første mener Venstre at det skal være mer praksis i yrkesutdanningen. For det andre bør rådgivertjenesten styrkes, og for det tredje bør det gis bedre botilbud til elever som må flytte for å gå på videregående skole.

Uttalelsen er sendt til de fleste større aviser på Sørlandet.

Politisk møte på Risør videregående skole

Foto: Nils Martin Andersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**