Et felles livssynsbygg på Jessheim

Det er behov for ett eller flere livssynsbygg i Ullensaker. Venstre har foreslått at disse samles sentralt på Jessheim. Vi synes det gir helt feil signaler om shoppingsentre skal ha en dominerende plass i sentrum – nærmest som katedraler – mens de ulike livssynene skal ha sine bygg spredd utover i industriområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Protokollen fra Herredsstyremøtet kan leses her:
[eksternlink#http://http://www.ullensaker.kommune.no/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26MO_ID%3D155%26MD_DOKTYPE_DU%3DMP]

Repr. Roger Axelsson (V) fremmmet flg. forslag:

“Livssyn
Det utredes hvordan et felles livssynsbygg kan etableres sentralt på Jessheim.”

Dette forslaget ble nedstemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**