Finanskrise – hvilken finanskrise?

I budsjettbehandlingen sto Høyre, FrP, KrF og Pensjonistpartiet sammen om et “business as usual” budsjett for 2009. Arbeiderpartiet ville på sin side øke den forventede skatteinntekten (!).
Venstre påpekte at veksten kan gå baklengs i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Under behandlingen av budsjettet for 2009 (03.12.2008) fokuserte Venstre på to bekymrings-temaer:
– at finanskrisen vil kunne få sterk effekt i Ullensaker, og at
– at frafallet i videregående skole på over 30% var uholdbart, og at ungdommen ikke får med seg den nødvendige ballasten fra kommunens grunnskole.

Posisjonens budsjett (FrP, H, KrF, PP) ble vedtatt uten noen debatt om finanskrisens mulige negative effekt. I stedet foreslo de rød-grønne å øke (!) anslaget på skatteinntekter i 2009 ytterligere.

Det gikk imidlertid ikke mange ukene før Høyres Tim Holmvik fremmet bekymring via media, og ble imøtegått av sin koalisjonspartner Tom Staahle fra FrP, som ikke så noen skyer på Ullensakers økonomiske horisont.

Tim Holmvik fremmet deretter en interpellasjon til Herredsstyret møte i februar. Svaret er vedlagt.

Vi håper Tom Staahles opprinnelige prognose holder, men vi mener at kommunen bør ha beredskap for at skatteinntektene for 2009/2010 kan bli vesentlig lavere enn antatt.

[eksternlink#http://http://www.ullensaker.kommune.no/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26MO_ID%3D497%26MD_DOKTYPE_DU%3DMP]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**